تاریخ : جمعه 26 آذر 1395 | 12:09 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
                                  خطابه ای از وادی سیزدهم


ازقلم است که گامهای بلندش درسرارگیتی٬روان وجاری میشود؛گویی جویهابه هم میپیوندندتارودورودهای خروشان راتشکیل دهند وآن محتوارابه همهٔ انسانها برسانند.اینها مجموعه ای هستندکه اهداف وخواستهای بشری راشکل میدهندوازتصوربه تصویروازتصویربه بنای حقیقت میرسانندوآن بنا٬ساختاریست که نادانان درپی ویرانی آن بوده وهستندودانایان درپی بنای آن؛ولی همیشه پایان نقطه سرآغاز خط دیگری بوده وهست وخواهد بودواکنون٬سرآغازخط دیگریست که:جویبارها روان شده اندوهمه دریک نقطه به هم خواهند رسیدوبستری برپاراتشکیل خواهنددادکه به اقیانوس بزرگ منتهی خواهدشدوآنگاه بافرایزدی به مکانهایی که فرمان ازآنجامی آید٬گسیل خواهند شدودوباره شکوه سپاه رابه شکل دیگری٬قدرت مطلق به نمایش خواهد گذاشت که فرمان آن جنگ نیست؛بلکه فرمان آن٬دادن محبت است به هرکس که دروجودش نور٬موج داشته باشدواین٬دیگرابتداوانتهاندارد٬ازآسمان برخاک وازخاک بربیکران خواهد بود.
برچسب ها: محبت، ابراهیم صادقی،

  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات