تاریخ : سه شنبه 17 اسفند 1395 | 10:04 ب.ظ | نویسنده : محمد دلبری
سلام دوستان محمد هستم یک مسافر. 
خدای زیبارا سپاسگذارم بابت اینکه مرا باکنگره۶۰ آشنا نمود،دوستان زیادی داشتم که محل زندگیشان نزدیک به شعبه کنگره بود ولی هیچوقت کنگره راندیده بودندونمیدانستند چیست وخیلی هم خواستاردرمان بودند،من یک چیز راواقعا درکنگره درک نموده ام که کسانی که وارد کنگره میشوند وماندگار میشوند وسفرمیکنند معتادان گلچین شده خداوند مهربان میباشندوخداوند این افراد راخیلی دوست داردخداونداشکرت.
خیلی وقتها درتولدها ومشارکتها مسافران وهمسفران خداوند را شکر میکردند که درتاریکی اعتیاد قرار گرفتندوکنگره راپیدا کردندو من به خودم میگفتم که مگر میشود شخصی بابت اینکه اعتیادداشته خدای خود راشکر کند،بعد از اینکه مدتی ازسفرمن گذشت فهمیدم که بعله همین گونه است زیرا درمان اعتیاد کوچکترین کار کنگره ۶۰میباشد وبخش اعظم آن جهانبینی میباشد وطریقه درست زندگی کردن ودرصراط مستقیم قرار گرفتن برای کسانی که دراوج تاریکی بودندومن هم خدای خودراشاکرم که مرادرعمق تاریکی ها قرار داد تا به عظمت روشنایی ها پی ببرم وبیاموزم وازاین بابت خدایا شکرت.
درطول سفرم وقتی راهنمای عزیزم پله های من راکم میکنند کمی پادرد میگرم وحال جسمی وروانیم کمی دگرگون میشودبابت این دردها خیلی خوشحالم برای این خوشحالم که هنوز زنده ام واعضای بدم هنوز داردمنظم کار میکندوبازسازی میشودوازاین بابت هم خدایا شکرت.
درابتدای خدمتم درآبدارخانه پارک طالقانی خسته میشدم وبه خودم میگفتم که همه میگن خدمت به ما انرژی میدهد ولی چرابه من انرژی نمیدهدوحتی خسته میشوم ولی بعد ازگذشت چند ماه خیلی انرژی میگیرم برای اینکه وقتی دست مسافری چایی میدهم همینکه میگوید خداقوت انرژی بسیاری به من میدهدوخدارا شکر میکنم بابت اینکه لیاقت خدمت درآبدارخانه پارک طالقانی وسایت لژیون رابه من داده تا برای انسانهایی ازجنس خودم خدمتی کوچک نمایم ازاین بابت خدایا شکرت.
خداوندا من بنده نافرمان وناسپاسی بودم به من قوتی عطاکن تادرمسیر ارزشها قدم بگذارم وبه درمان اعتیاد برسم تابتوانم برای انسانهایی ازجنس خودم هستندخدمت نمایم وبرای شما بنده مخلص وفرمانبرداری باشم وبرای همه این نعمات  ووجود کنگره۶۰     شکر شکر شکر.
دلنوشته محمد دلبری.


  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic