تاریخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 12:07 ق.ظ | نویسنده : محمد دلبری
                                              خطابه ای از وادی دهم
شهربه یکباره به طغیان دچارمیگردد،امانسیم آرام الله پس ازچندی درتمام آبادی هاحاکم میشودوعظمت وسلامتی بازمی آیدوشما ازآن بهره بیشتری میبرید.
دوستان همه سلام میرسانند وازخداوندونگهبانان شاکرهستندکه وصل هاراانجام میدهندتا همه چیزدرکائنات به رحمت الهی سیراب گردد.
درمقرشما،دوستان هرلحظه این روندوتکامل رابامحبت،حس مینمایند.
آنانی که مجذوب رحمت قدرت مطلق می شوندبه ارتقاءمیرسند،آنانی که فقط به سورچرانی مشغولندنصیبی ندارند؛میفهمی که چه میگویم،چهارپایانی که به دنبال پاهای اضافی میگردند تاخودرامحکم درزمین نگه دارند؛اما نمیدانندکه بدون دست وپا،سربرسجده الله بسیارآسان است،فقط تمنای دل میخواهد که باآن فاصله بسیار دارند،مانندنابینایان درروزبه دنبال شب میروند.آن کس که باید بداند میداندوآن میکندکه حق میکند.دوستان دایره واردف بردست،به سماع مشغولندونیایش حق تعالی رامینمایند.
جمعی ازمستان باده الهی.  شکراست.

برچسب ها: کنگره 60 شادآباد، لژیون ابراهیم صادقی،

  • paper | سامان | اخبار
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات